Ośrodek kultury ARSUS

Zarejestruj się / Przypomnij hasło

Logowanie
Newsletter
Facebook Facebook Kino

Filtr imprez

Filtr imprez
  • Plenerowe
  • ARSUS
  • Miś
  • Kolorowa

Czerwiec 2018

ARSUS Koncert Teresy Werner i Gorana Karana.

Koncert Teresy Werner i Gorana Karana.
Cena biletu 90,-zł.

ARSUS Bajka dla dzieci (5-12 lat) p. „BŁĘKITEK...

Bajka dla dzieci (5-12 lat)
pt. „BŁĘKITEK MÓWIĄCY WIELORYB”

w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.
Spektakl interaktywny.
Bezpłatne zaproszenia do nabycia w kasie OK „Arsus”
lub na
www.biletyna.pl  


Spek­takl „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb” jest abso­lut­ną nowo­ścią tech­no­lo­gicz­ną. Łączy teatr, kino i udział publicz­no­ści w roz­wo­ju akcji przed­sta­wie­nia. Show opar­ty jest na tech­no­lo­gii inte­rak­tyw­nej ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej, pozwa­la­ją­cej widzo­wi „na żywo” roz­ma­wiać z posta­cią na ekra­nie. Robi to nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie na uczest­ni­kach wido­wi­ska. Spek­takl skie­ro­wa­ny jest do mło­de­go widza w prze­dzia­le wie­ko­wym 5–12 lat, ale ani­mu­je całą publicz­ność łącz­nie z doro­sły­mi. Przed­sta­wie­nie jest peł­ne humo­ru i nagłych zwro­tów akcji, zawie­ra ele­men­ty edu­ka­cyj­ne, trak­tu­je o eko­lo­gii, ale naj­waż­niej­sza jest moż­li­wość poroz­ma­wia­nia na żywo z wie­lo­ry­bem. Cze­goś takie­go jesz­cze nie było!

ARSUS Warsztaty twórcze w Klubie Literackim...

Warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Anna Rykowska.

Wstęp wolny.

ARSUS Premiera spektaklu pt. „Dzisiaj retro” w...

Premiera spektaklu pt. „Dzisiaj retro” w wykonaniu aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna”. Komediowy spektakl muzyczny z wykonaniem popularnych piosenek z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. w niepowtarzalnej atmosferze restauracji „Ziemiańska”.

Wstęp wolny.

ARSUS Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego...

Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Zwierciadła”. Prowadzenie Justyna Ścibor.

Wstęp wolny.

ARSUS Festiwal Sztuki „Powrót do Korzeni” –...

Festiwal Sztuki „Powrót do Korzeni” – POLAKÓW DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Wystawa zbiorowa. Ekspozycja czynna do 02.09.2018r.

Wstęp wolny.

ARSUS Koncert okolicznościowy „Memory – dr...

Koncert okolicznościowy „Memory – dr Henryka Linowskiego” z udziałem zespołów artystycznych.

Wstęp wolny.

ARSUS 21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych.

21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych. Gość honorowy – Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespółu Artystycznego Wojska Polskiego.
Park „Czechowicki” – Scena Letnia, ul. Spisaka

ARSUS Koncert uroczysty z okazji 10. lecia chóru...

Koncert uroczysty z okazji 10. lecia chóru „VIVA MUSICA”.
Wstęp wolny.

ARSUS Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha....

Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha. Prowadzenie Monika Narożniak.

Wstęp wolny.

ARSUS Występ zespołu tanecznego STOP AND GO –...

Występ zespołu tanecznego STOP AND GO – formacje maluchy. Reżyseria i prowadzenie Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska.

Wstęp wolny.

ARSUS Finał i uroczyste rozdanie nagród w...

Finał i uroczyste rozdanie nagród w Ogólnopolskich Konkursach „Nie tylko na scenę” i „Przecież każdy pisze wiersze” z udziałem Ernesta Brylla i Antoniego Baniukiewicza.

Wstęp wolny.

ARSUS Spektakl rozrywkowy „MAYDAY 2”

Spektakl rozrywkowy „MAYDAY 2” w wykonaniu:
Marek Włodarczyk, Daria Krzyżaniak, Kamila Polak oraz zmiennie/do ustalenia Michał Koterski/Bartosz Żukowski, Michał Milowicz/Mariusz Krzemiński, Marcin Mroczek/Mateusz Łapka,
Katarzyna Cichopek/Anna Gzyra

„Mayday 2” to wyjątkowy czas spędzony w doborowym towarzystwie plejady gwiazd. Spektakl ten doprowadzi Państwa do nieustającego śmiechu, a nawet - uwaga - do łez! Potwierdzają to nasze ciągłe sukcesy okazywane przez publiczność. Najpierw podbiliśmy serca - w tegoroczne Walentynki - najbardziej rygorystycznej warszawskiej widowni, która nagrodziła nas salwami śmiechu i aplauzem na stojąco. Później zauroczyliśmy wiele miast w całej Polsce! Bez względu na wiek i wrażliwość, wszyscy - bez wyjątków - podrywają się na koniec ze swoich krzeseł, wyrażając tym samym swoje zadowolenie. Mówią o nas. Zaufało nam m.in czasopismo Gala, portal Wirtualna Polska, a o naszych wyczynach można usłyszeć także w "Pytaniu na śniadanie" stacji TVP. Choć spektakli „Mayday 2” na polskim rynku jest coraz więcej, to właśnie nam przypisywany jest największy sukces.

Cena biletu 65 zł, 70 zł i 80 zł.

ARSUS Festiwal Edukacji Kulturalnej „ART.URSUS”

Festiwal Edukacji Kulturalnej „ART.URSUS” z udziałem zespołów artystycznych z placówek kultury OK „Arsus”. Prowadzenie Szymon Kusarek.
Park „Czechowicki” – Scena Letnia, ul. Spisaka

ARSUS Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu...

Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu Teatru Studenckiego UW „Naprzeciwko” oraz zespołów uczniowskich SP nr 2, SP nr 14.
Prowadzenie Irena Jarzębak.

Wstęp wolny.

ARSUS V Festiwal Poetycki „Fraszki Panny Igraszki i...

V Festiwal Poetycki „Fraszki Panny Igraszki i Traszki”.

Wstęp wolny.

ARSUS Spektakl Teatru „Bez nazwy” pt. „Wojna na...

Spektakl Teatru „Bez nazwy” pt. „Wojna na trzecim piętrze” (komedia). Reżyseria Ernestyna Winnicka.

Wstęp wolny.

ARSUS Cykl spotkań sąsiedzko-artystycznych...

Cykl spotkań sąsiedzko-artystycznych
„Kulturalne Podwórka”.

Park „Achera”, ul. W. Sławka 2Kalendarz wydarzeń

projekt i wykonanie: DreamITeam.pl

OK "ARSUS". Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony surowo zabronione.